Teamwork makes the dream work.John C. Maxwell

Oriëntatielopen

Oriëntatielopen is te omschrijven als: het opzoeken van gemerkte punten (posten) in een landschap, via een zelfgekozen weg, al lopend, met behulp van een kaart en een kompas. De deelnemers trachten op een onbekend terrein in groepjes een aantal posten te bereiken, die aangeduid zijn op de kaart. De route is niet op voorhand uitgestippeld. Deze posten zijn in het terrein herkenbaar door duidelijke, oranje rood witte bakens. Als bewijs dat je de gezochte post hebt bereikt, breng je via een controlekaart of elektronische chip, die iedere loper mee heeft, de juiste gegevens mee. Het is de bedoeling om de route, bepaald door de posten zo snel en correct mogelijk af te leggen. Een dosis sport, een dosis natuur en een dosis observatievermogen, dat is het recept voor de oriëntatieloper.

Vraag offerte

Verwante teambuildings - in Overal