Teamwork makes the dream work.John C. Maxwell

Deze teambuilding is niet meer beschikbaar

TeambuildingIn de stad Learning

The Bucket List

Deze teambuilding is niet meer beschikbaar

De deelnemers aan de Bucket List dienen allemaal samen een vat water te vullen door het uitvoeren van allerlei taken (The Bucket List).
Elke taak die succesvol wordt uitgevoerd levert een vooraf bepaalde hoeveelheid water op en is gelinkt aan bepaalde competenties. Voor elke taak is er een aanspreekpunt, een externe groepsbegeleider.
Bij de start worden een aantal coördinatoren aangeduid. Deze krijgen een een lijst met alle taken die binnen een welbepaalde termijn vervuld dienen te worden. Sommige taken dienen uitgevoerd te worden met 3 personen, andere met 5, 6, 8, 10, 12 of alle deelnemers samen. Meerdere taken kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Sommige taken dienen verplicht uitgevoerd te worden
Sommige taken dienen in de eindpresentatie van de resultaten opgenomen te worden
Sommige taken vragen extra aandacht voor de veiligheid bij de uitvoering
De inhoud van de taken is zeer variërend en gaan van doe-opdrachten over denk-opdrachten tot creatieve opdrachten.
Om het ultieme doel te behalen zal er dus stevig gepland en samengewerkt moeten worden. Een heldere communicatie en een goede taakverdeling zijn cruciaal!
Van elke opdracht is er een taakfiche met telkens de omschrijving van de opdracht. Opdrachten worden zo kort en helder mogelijk omschreven, verdere uitleg volgt nadat een opdracht gekozen is bij de externe begeleider.

Vraag offerte

Verwante teambuildings - In de stad