Teamwork makes the dream work.John C. Maxwell

Onze voorwaarden

Betalingsvoorwaarden


  • Voorschot: 50% bij vastleggen teambuilding via voorschotfactuur

  • Saldo: 50% na teambuilding via saldofactuur

  • Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum

  • Bij latere betaling komt er 0,25% bij factuurbedrag bij per week achterstallige betaling

Annulatievoorwaarden:


  • Bij annulatie minder dan 8 weken op voorhand is 25% van het totale budget verschuldigd

  • Bij annulatie minder dan 6 weken op voorhand is 50% van het totale budget verschuldigd

  • Bij annulatie minder dan 4 weken op voorhand is 75% van het totale budget verschuldigd

  • Bij annulatie minder dan 2 weken op voorhand is 100% van het totale budget verschuldigd

  • Bij annulatie en verschuiving naar een latere datum is er eventueel een andere regeling mogelijk afhankelijk van de door Ecco La Luna bvba reeds gemaakte kosten