Teamwork makes the dream work.John C. Maxwell

Japans Drummen (Taiko)

Letterlijk vertaald betekent taiko ‘dikke trommel’. Ook voor het musiceren zelf, het japans trommelen, gebruiken we hetzelfde woord taiko. Iedereen kan op een trommel slaan, maar dat is geen taiko … Echte taiko is een manier van zijn, van leven, een spirituele weg. Taiko spelen doe je met het ganse lichaam, geest en spirit inbegrepen. Taiko is niet alleen muziek die je kan horen, het zijn eveneens krachtige lichaamsbewegingen die je kan zien, en de diepe klank van de taiko voel je doorheen je ganse zijn.Wanneer taiko precies ontstaan is, is niet geweten, wel dat duizenden jaren oud is, dat het eeuwenlang een onmisbaar instrument geweest was - en nog steeds is - in het Japanse leven en de cultuur. De taiko drum maakt zo’n ver dragend geluid, dat vroeger gezegd werd, dat de grenzen van een dorp bepaald werden door de reikwijdte van de klank van de dorps taiko. Niet te verwonderen dus dat taiko een centrale plaats inneemt in de gemeenschap, en niet alleen vanwege zijn muzikale eigenschappen. Het is immers ook een belangrijk communcatiemiddel. Zo werd hij gebruikt om de dorpelingen bijeen te brengen, om ze te waarschuwen voor naderend onheil. Wanneer Samourai ten strijde trokken, dan was dat onder luid tromgeroffel. Ook boodschappen werden vertaald in een muzikaal patroon, en zo verstuurd naar alle uithoeken. Boeren namen taikos mee naar hun velden, om de regengod te wekken of om boze geesten te verjagen. In dorpjes bij de zee, werd ’s avonds taiko gespeeld, om de vissers terug naar huis te leiden Maar ook op dorpsfeesten ontbrak de taiko niet. Het opzwepend ritme van de taiko hield mensen uren lang op gang … Vandaag de dag wordt Taiko in Japan nog steeds gebruikt bij religieuze ceremonies, om voorouders te vereren, bij dorpsfeesten, in het klassiek theater …

Vraag offerte

Verwante teambuildings - in Overal