Teamwork makes the dream work.John C. Maxwell

Jongleren

De thema’s loslaten - los durven laten, vertrouwen, communicatie, visie, kwaliteit, (eigen) verantwoordelijkheden, focus, initiatief, doorbreken van barrières (conditionering), flexibiliteit,
creativiteit, veranderingsbereidheid enz. kunnen heel mooi d.m.v. de metafoor van het jongleren aan de orde gesteld worden.
In een 5-10 minuten durende introductie legt onze trainer de link tussen het leren van de drie-bals. Cascade en de thematiek van de bijeenkomst. Overzicht houden, kritisch kijken naar eigen handelen, veel ballen tegelijk in de lucht houden en genieten van ontwikkeling, zijn thema’s die overduidelijkverbonden zijn met de Kunst van het Jongleren. In de jongleertraining komt samenwerking ook aanbod in de zogenaamde Double Juggle; ‘Hoe houd je met z'n tweeën drie ballen in de lucht?’ Binnen het uur zullen de deelnemers stapsgewijs leren wat het betekent om De Kunst van het Loslaten in de praktijk te brengen.

Vraag offerte

Verwante teambuildings - Indoor